Search

Nhật Bản

December 13, 20180

Nhật Bản 日本国 Nippon-koku Nihon-koku Quốc kỳ Hoàng gia huy Go-Shichi no Kiri (五七桐 Go-Shichi no Kiri?) Dấu triện Chính phủ Quốc ca:  “Kimi Ga Yo“ 君が代 […]

Thành Phố Đà Nẵng

December 11, 20180

Đà Nẵng là một thành phố thuộc trung ương, nằm trong vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam, là trung tâm kinh tế, tài chính, chính […]

Chung Cư Là Gì ?

December 11, 20180

Chung cư (từ gốc Hán-Việt là chúng cư (nghĩa: ở thành nhóm) bị đọc nhầm thành chung cư) hay Khu chung cư là những khu […]

Nhật Ký Của Mẹ

Nếu Còn nhớ bài này, thì bạn đã già