Đọc bản vẽ theo tiêu chuẩn IEC

1. Title page/ Cover sheet

Phần này được hiểu là bìa cho một bản vẽ của dự án.

Nội dung được thể hiện trong phần này bao gồm:

 • Tên, logo của tổ chức, công ty.
 • Tên của dự án đang thực hiện.
 • Người thiết kế bản vẽ.

Chi tiết được thể hiện như trong hình:

Title page/ Cover sheet.

2. Table of Content

Đây là mục lục, thống kê các nội dung chi tiết bên trong của một hồ sơ bản vẽ dự án.

Nó cho biết:

 • Các đề mục trong bản vẽ (Page Description).
 • Ngày thiết kế (soạn thảo) (Date).
 • Người thiết kế bản vẽ (Edited by).

Table of Content.

3. Structure Identifier Overview

Bảng thống kê, cho biết cấu trúc chung của một bản vẽ, bao gồm các kí hiệu (Full designation) được ghi trong từng bản vẽ (theo tiêu chuẩn IEC) thuộc loại nào (Labeling) và mô tả cho từng kí hiệu trong từng cấu trúc đó (Structure description).

Structure Identifier Overview.

4. Summarized Parts List

Danh sách liệt kê các thiết bị có trong tủ điện (trên Panel), không bao gồm cáp và vỏ tủ.

Summarized Parts List.

Ví dụ, ta thấy thiết bị có số thứ tự 2 như hình trên.

 • No.: 2 – Số thứ tự của thiết bị trong bản vẽ.
 • Order Number: FS-3 – Mã thiết bị theo Catalog.
 • Quantity: 1 – Số lượng của thiết bị này có trong dự án.
 • Decription: Level Switch, điện áp 220 VAC, tần số 50/60 Hz – Mô tả về thiết bị.
 • Type Number: FS-3 – Loại thiết bị.
 • Manufacturer: Hangyoung – Hãng sản xuất thiết bị.

5. Device Tag List

Bảng này cho biết tên – kí hiệu (Device Tag), số lượng (Quantity), mô tả (Decription), mã loại (Type Number), hãng sản xuất (Manufacturer), mã part (Part Number) của các thiết bị có trong dự án.

Ta xem ví dụ thiết bị thứ 2 từ bảng sau đây:

Device Tag List.

Ta thấy:

 • Device Tag: 4F1, với ý nghĩa như hình:

Ý nghĩa của Device Tag trong bản vẽ.

 • Quantity: 1.
 • Decription: MCB 6A, loại Acti 9 IC60N.
 • Type Number: Mã trong Catalog là A9F03106.
 • Manufacturer: Hãng Schneider.
 • Part Number: Do người thiết kế quy định mã theo hãng sản xuất thiết bị, ví dụ đối với hãng Schneider thì có 2 kí tự đầu là SE.*, hãng sản xuất Siemen thì có 2 kí tự đầu SI.*, dây điện của Lion thì sẽ có các kí tự đầu LION.*,… Ở đây * có nghĩa là thay thế cho Type Number được trích từ Catalog của hãng sản xuất.

Lưu ý:

 • Đối với Device Tag cho từng kí hiệu trong bản vẽ là duy nhất.
 • Đồng nghĩa với mỗi Device Tag sẽ có Quantity duy nhất là 01, nếu khi ta trích xuất báo cáo phần này ra Device Tag nào có số lượng lớn hơn giá trị 01 thì xem như chúng ta đã đánh số kí hiệu cho thiết bị sai, cần phải kiểm tra lại.

6. Model View

Cho chúng ta xem được mô hình 2D, 3D, các mặt của tủ điện, Panel, cách bố trí, phân bổ các thanh ray, máng cáp,…

Mô hình 3D của dự án tủ điện.

Bên ngoài mặt tủ kèm theo bảng liệt kê các thiết bị có trên mặt tủ.

Các thiết bị bên trong Panel tủ kèm theo các thiết bị có trên Panel.

Kích thước của tủ điện và các thanh ray, máng trên Panel của tủ điện.

7. Cutting List

Cho biết chiều dài cần thiết của thanh ray (rail) và máng cáp để ta có thể cắt và lắp ráp vào Panel của tủ điện, xem chi tiết như hình sau.

Cutting List.

8. Connection List

Bảng thống kê cho biết tên dây điện, những điểm kết nối giữa các đầu (2 đầu) của dây điện, màu dây điện và kích thước của dây.

Ta xét ví dụ như hình sau:

Connection List.

Trong đó:

 • Đánh số dây (Connection): 12.3.

Ý nghĩa cách đánh số dây.

 • Màu dây (Color): BK.
 • Kích thước dây: Dây 0.75.
 • Điểm đầu – cuối kết nối (Target 1 – Target 2): 1H2 : X2 – 1H3 : X2.

Ý nghĩa sự kết nối giữa Target 1 và Target 2.

9. Cable Diagram

Cho biết các điểm kết nối giữa thiết bị với động cơ thông qua Terminal.

Ta xét ví dụ như hình sau:

Cable Diagram.

10. Schematic Circuit Diagram

Schematic circuit diagram 1 (Mạch động lực).

Schematic circuit diagram 2 (Mạch điều khiển).

Để đọc được sơ đồ nguyên lí của mạch điện ta cần phải trang bị thêm một số kiến thức về khí cụ điện (thiết bị, cảm biến, công tắc, nút nhấn,…).

Về phần kiến thức này thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở những bài viết khác nhé!

Previous articleChọn mua cảm biến nhiệt độ
Next articleCông Nghệ chống cháy đèn LED