Những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện hay dùng

Dưới đây là 230 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện hay dùng nhất. Các bạn hãy cố gắng hoàn thiện kỹ năng giao tiếp trước sau đó tiếp tục học những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho bản thân nhằm phục vụ tốt công việc hơn.

 1. Concept Khái niệm
 2. Signal source Nguồn tín hiệu
 3. Philosophy Triết lý
 4. Current divider Bộ/mạch phân dòng
 5. Superposition (Nguyên tắc) xếp chồng
 6. Input Ngõ vào
 7. Load Tải
 8. Linear Tuyến tính
 9. Amplifier Bộ/mạch khuếch đại
 10. Voltage divider Bộ/mạch phân áp
 11. Gain Hệ số khuếch đại (HSKĐ), độ lợi
 12. Current source Nguồn dòng
 13. Specific Cụ thể
 14. Open-circuit Hở mạch
 15. Voltage gain Hệ số khuếch đại (độ lợi) điện áp
 16. Power gain Hệ số khuếch đại (độ lợi) công suất
 17. Output Ngõ ra
 18. Power conservation Bảo toàn công suất
 19. Cascade Nối tầng
 20. Notation Cách ký hiệu
 21. Efficiency Hiệu suất
 22. Model Mô hình
 23. Phase Pha
 24. Power supply Nguồn (năng lượng)
 25. Magnitude Độ lớn
 26. Current gain Hệ số khuếch đại (độ lợi) dòng điện
 27. Resistance Điện trở
 28. Transconductance Điện dẫn truyền
 29. Transresistance Điện trở truyền
 30. Differential-mode Chế độ vi sai (so lệch)
 31. Response Đáp ứng
 32. Rejection Ratio Tỷ số khử
 33. Operation Sự hoạt động
 34. Uniqueness Tính độc nhất
 35. Negative Âm
 36. Slew rate Tốc độ thay đổi
 37. Common-mode Chế độ cách chung
 38. Integrator Bộ/mạch tích phân
 39. Common-mode Chế độ cách chung
 40. Noninverting Không đảo (dấu)
 41. Inverting Đảo (dấu)
 42. Diffential amplifier Bộ/mạch khuếch đại vi sai
 43. Operational amplifier Bộ khuếch đại thuật toán
 44. Voltage follower Bộ/mạch theo điện áp
 45. Application Ứng dụng
 46. Piecewise-linear Tuyến tính từng đoạn
 47. Load-line Đường tải (đặc tuyến tải)
 48. Differentiator Bộ/mạch vi phân
 49. Rectifier Bộ/mạch chỉnh lưu
 50. Charging Nạp (điện tích)
 51. Diode Đi-ốt (linh kiện chỉnh lưu 2 cực)
 52. Tolerance Dung sai
 53. Numerical analysis Phân tích bằng phương pháp số
 54. Half-wave Nửa sóng
 55. Simultaneous equations Hệ phương trình
 56. Summer Bộ/mạch cộng
 57. Ripple Độ nhấp nhô
 58. Regulator Bộ/mạch ổn định
 59. Half-cycle Nửa chu kỳ
 60. Feedback Hồi tiếp
 61. Inverse voltage Điện áp ngược (đặt lên linh kiện chỉnh lưu)
 62. Voltage source Nguồn áp
 63. Analysis Phân tích
 64. Ohm’s law Định luật Ôm
 65. Ideal Lý tưởng
 66. Ground terminal Cực (nối) đất
 67. Loaded Có mang tải
 68. Capacitance Điện dung
 69. Peak Đỉnh (của dạng sóng)
 70. Junction Mối nối (bán dẫn)
 71. Bipolar Lưỡng cực
 72. Bridge rectifier Bộ/mạch chỉnh lưu cầu
 73. Transistor Tran-zi-to (linh kiện tích cực 3 cực)
 74. Description (Sự) mô tả
 75. Region Vùng/khu vực
 76. Qualitative Định tính
 77. Quantitative Định lượng
 78. Active-region Vùng khuếch đại
 79. Emitter Cực phát
 80. Characteristic Đặc tính
 81. Cutoff Ngắt (đối với BJT)
 82. Saturation Bão hòa
 83. Common-emitter Cực phát chung
 84. Secondary Thứ cấp
 85. Effect Hiệu ứng
 86. n-Channel Kênh N
 87. Triode Linh kiện 3 cực
 88. Governing Chi phối
 89. Pinch-off Thắt (đối với FET)
 90. Transfer (Sự) truyền (năng lượng, tín hiệu …)
 91. Comparison Sự so sánh
 92. Boundary Biên
 93. Metal-Oxide-Semiconductor Bán dẫn ô-xít kim loại
 94. Enhancement (Sự) tăng cường
 95. Consideration Xem xét
 96. Depletion (Sự) suy giảm
 97. Structure Cấu trúc
 98. Diagram Sơ đồ
 99. Distortion Méo dạng
 100. Protection Bảo vệ
 101. Gate Cổng
 102. Bias stability Độ ổn định phân cực
 103. Four-resistor Bốn-điện trở
 104. Bias circuit Mạch phân cực
 105. Fixed Cố định
 106. Constant base Dòng nền không đổi
 107. Self bias Tự phân cực
 108. Dual-supply Nguồn đôi
 109. Relationship Mối quan hệ
 110. Compliance Tuân thủ
 111. Reference Tham chiếu
 112. Small-signal Tín hiệu nhỏ
 113. Common collector Cực thu chung
 114. Single-pole Đơn cực (chỉ có một cực)
 115. Bode plot Giản đồ (lược đồ) Bode
 116. High-pass Thông cao
 117. Equivalent circuit Mạch tương đương
 118. Low-pass Thông thấp
 119. Constructing Xây dựng
 120. Multiple Nhiều (đa)
 121. RC-coupled Ghép bằng RC
 122. Diode-based (Phát triển) trên nền đi-ốt
 123. Low-frequency Tần số thấp
 124. Performance Hiệu năng
 125. Deriving (Việc) rút ra (công thức, mối quan hệ, …)
 126. Emitter follower Mạch theo điện áp (cực phát)
 127. Coupling (Việc) ghép
 128. Imperfection Không hoàn hảo
 129. High-frequency Tần số cao
 130. Bypass Nối tắt
 131. Nonlinear Phi tuyến
 132. Hybrid Lai
 133. Bandwidth Băng thông (dải thông)
 134. Nonideal Không lý tưởng
 135. Voltage swing Biên điện áp (dao động)
 136. Current limits Các giới hạn dòng điện
 137. Mid-frequency Tần số trung
 138. Instrumentation amplifier Bộ/mạch khuếch đại dụng cụ (trong đo lường)
 139. Current mirror Bộ/mạch gương dòng điện
 140. Grounded-emitter Cực phát nối đất
 141. Noise Nhiễu
 142. Johnson noise Nhiễu Johnson
 143. Simplified Đơn giản hóa
 144. Flicker noise Nhiễu hồng, nhiễu 1/f
 145. Error model Mô hình sai số
 146. Worst-case Trường hợp xấu nhất
 147. Shot noise Nhiễu Schottky
 148. Interference Sự nhiễu loạn
 149. Convention Quy ước
 150. Noise performance Hiệu năng nhiễu
 151. Signal-to-noise ratio Tỷ số tín hiệu-nhiễu
 152. Definition Định nghĩa
 153. Noise temperature Nhiệt độ nhiễu
 154. Converting Chuyển đổi
 155. Adding Thêm vào
 156. Noise figure Chỉ số nhiễu
 157. Term Thuật ngữ
 158. Discrete Rời rạc
 159. Quantity Đại lượng
 160. Uncorrelated Không tương quan
 161. Calculation (Việc) tính toán, phép tính
 162. Manufacturer Nhà sản xuất
 163. Inverter Bộ/mạch đảo (luận lý)
 164. Fan-out Khả năng kéo tải
 165. Data Dữ liệu
 166. Logic gate Cổng luận lý
 167. Actual case Trường hợp thực tế
 168. Specification Chỉ tiêu kỹ thuật
 169. Consumption Sự tiêu thụ
 170. Static Tĩnh
 171. Noise margin Biên chống nhiễu
 172. Rise time Thời gian tăng
 173. Ideal case Trường hợp lý tưởng
 174. Fall time Thời gian giảm
 175. Logic family Họ (vi mạch) luận lý
 176. Drawback Nhược điểm
 177. Pull-up Kéo lên
 178. Propagation delay Trễ lan truyền
 179. Half-circuit Nửa mạch (vi sai)
 180. Large-signal Tín hiệu lớn
 181. Node Nút
 182. Dynamic Động
 183. Microphone Đầu thu âm
 184. Visualize Trực quan hóa
 185. Mesh Lưới
 186. Subtracting Bớt ra
 187. Loudspeaker Loa
 188. Microwave Vi ba
 189. Closed loop Vòng kín
 190. rms value Giá trị hiệu dụng
 191. figure of merit Chỉ số (không thứ nguyên)
 192. Short-circuit Ngắn mạch
 193. Ammeter Ampe kế
 194. Fundamental Cơ bản
 195. Loading effect Hiệu ứng đặt tải
 196. Product Tích
 197. Scale Thang đo
 198. Level Mức
 199. Simplicity Sự đơn giản
 200. Derivation Sự rút ra
 201. Voltmeter Vôn kế
 202. Conceptualize Khái niệm hóa
 203. Visualization Sự trực quan hóa
 204. Phasor Vectơ
 205. Common-Mode Rejection Ratio Tỷ số khử (tín hiệu) cách chung
 206. Terminology Thuật ngữ
 207. Current-dependent Phụ thuộc dòng điện
 208. Quadrant Góc phần tư
 209. Fraction Một phần
 210. Avalanche Thác lũ
 211. Emission Sự phát xạ
 212. Breakdown Đánh thủng
 213. Voltage-dependent Phụ thuộc điện áp
 214. Graphical analysis Phân tích bằng đồ thị
 215. Approximation Sự xấp xỉ
 216. Thermal (Thuộc về) nhiệt
 217. Generalization Sự khái quát hóa
 218. Sensor Cảm biến
 219. Topology Sơ đồ
 220. Topologically Theo sơ đồ
 221. Power dissipation Tiêu tán công suất
 222. Transcendental Siêu việt
 223. Swing Biên dao động
 224. Quiescent Tĩnh (điểm làm việc)
 225. Threshold Ngưỡng
 226. Asymptote Tiệm cận
 227. Denominator Mẫu số
 228. Leakage Rò (rỉ)
 229. Numerator Tử số
 230. Biasing (Việc) phân cực
Previous articleCamera quan sát Ip và những lý do nên sử dụng
Next articleBộ chuyển đổi tín hiệu Pt100 sang 4-20mA, 0-10vdc