Cài đặt biến tần ABB ACS355

        Để đảm bảo an toàn, kiểm tra áp-tô-mát (MCCB) hoặc khởi động từ (MC) đã ở trạng thái  OFF trước khi đấu vào nguồn điện.

                I. Các thông số cài đặt cơ bản:

LED

Hiển thị

Tên thông số

Mô tả

REF

Lệnh điều khiển tần số

Cài đặt tần số cơ bản khi không sử dụng điều chỉnh tốc độ

khi chạy

 

 

1001

Phương pháp lựa chọn chức năng chạy

Lựa chọn_ 2: Đặt tín hiệu chân DI1= chạy thuận, DI2= hướng quay

3: Sử dụng tín hiệu kích xung( 3 wire)

9: Kích hoạt DI1= chạy thuận, DI2= chạy ngược

 

1103

Phương pháp chọn tín hiệu tham chiếu tần số

Lựa chọn_ 0: Sử dụng phím mũi tên tăng giảm tần số

1: Sử dụng tín hiệu vào chân AI1

2: Sử dụng tín hiệu vào chân AI2

 

1104

Cài đặt tần số nhỏ nhất cho tín hiệu AI1

 

0 Hz – 500 Hz

1105

Cài đặt tần số lớn nhất cho tín hiệu AI1

 

0 Hz-500 Hz

 

1401

Cài đặt đầu ra role đa chức năng

Lựa chọn_ 2: role đóng khi biến tần chạy

                      4: role đóng khi có lỗi xảy ra

2003

Xác định dòng điện cực đại cho phép của động cơ

1.8-2 Idm

2008

Xác định tần số đầu ra lớn nhất của biến tần

          0-500 Hz

2102

Lựa chọn chế độ dừng

Lựa chọn_ 1: biến tần dừng theo thời gian giảm tốc

                      2: biến tần dừng tự do

2202

Thời gian tăng tốc

          0-1800s

2203

Thời gian giảm tốc

          0-1800s

 

Previous articleBảng Giá Tổng Hợp Thiết Bị Điện Lioa 01.2022
Next articleCảm biến đo độ ẩm và nhiệt độ phòng