01.Kiến Thức Cơ Bản Về Điện | Cuộn dây có lõi sắt

1 – 3 – 1

Hỏi Tại Sao trong cuộn cản tần số thấp (thấp dần), nói chung đều có lõi sắt,

còn trong cuộn cản cao tần lại không có lõi sắt?

Đáp: Điện kháng của cuộn cản có liên quan đến điện cảm của cuộn dây, mà

điện cảm của cuộn dây có liên quan đến tính chất đường từ của nó. Nếu đường từ của

cuộn dây là vật chất từ tính, thì điện cảm tăng lên. Sau khi cuộn cản quấn lên lõi

sắt như vậy có thể tiết kiệm được nhiều kim loại màu (đồng hoặc nhôm).

Cuộn cản tần số thấp chỉ nên sử dụng trong mạch điện dưới 100Hz. Do tần số

thấp nên dùng phiến thép Silic làm đường từ sẽ không gây ra nhiệt độ cao do dòng

điện xoáy trong lõi sắt sinh ra.

Cuộn cản cao tần do dùng trong mạch điện cao tần, nên nếu sử dụng lõi sắt, sẽ

sinh ra dòng điện xoáy rất lớn, làm tổn thất nhiều năng lượng, khiến lõi sắt có

nhiệt độ cao. Mặt khác, điện cảm của cuộn cản cao tần thường không yêu cầu quá

lớn, cho nên nói chung cuộn cản cao tần không dùng lõi sắt.

1- 3 – 2

Hỏi: Lực hút của nam châm điện sau khi lõi sắt được cố định được quyết định bở tích của cường độ dòng điện và số vòng của cuộn dây (I x W), thử hỏi với nguồn điện xoay chiều (một chiều) thì trong hai cuộn dây sau đây, cuộn nào có lực hút lớn hơn, giả thiết cuộn A là 500 vòng, cuộn B là 1000 vòng, còn lại đều hoàn toàn khác nhau?

Đáp: Khi với nguồn điện một chiều, lực hút gần như bằng nhau. Vì số vòng

của B tuy tăng gấp đôi, nhưng điện trở cũng gần như tăng gấp hai lần, dòng điện I giảm đi 1/2 cho nên IW gần như không thay đổi.

Với nguồn điện xoay chiều, lực hút của cuộn dây có số vòng ít, ngược lại, lại tăng lên. Bởi vì cảm kháng tỉ lệ thuận với W2, cho nên tuy số vòng của B tăng gấp đôi, cảm kháng lại tăng lên gấp 4 lần, vì thế, dòng điện giảm còn 1/4, cho nên lực hút của B nhỏ hơn A khoảng 1/2 lần.

1 – 3 – 3

Hỏi: Như thể hiện ở hình 1 – 3 – 3, hai cuộn dây hoàn toàn giống nhau quấn lên cùng một lõi sắt mạch kín, đặt điện áp xoay chiều U lên hai đầu của một cuộn dây nào đó (nét liền trong hình) và đấu song song hai cuộn dây lại với nhau rồi nối Với U (nét đứt trong hình), trong hai trường hợp đó, dòng điện I của mạch điện liệu có bằng nhau?

Đáp: Dòng điện I của mạch điện bằng nhau.

dòng điện này chủ yếu là dông điện kích từ, phản điện thế mà từ thông xoay chiều do nó sinh ra cảm ứng trong cuộn dây, gần như bằng với điện áp U bên ngoài, ngược chiều nhau; với số Vòng của cuộn đây và tần số của nguồn điện cố định, thì độ lớn của phản điện thế sẽ tỉ lệ thuận với từ thông; giờ đây điện áp ngoài cố định, phản điện thế cũng cố định, từ thông cũng cố định, cho nên trong hai tình huống trên, từ thông trong lõi sắt mạch kín là bằng nhau. Khi đấu song song, số vòng của cuộn dây tăng gấp đôi, để làm cho từ thông bằng nhau, dòng điện kích từ chạy qua mỗi cuộn dây phải giảm 1/2, cho nên dòng điện I của mạch điện vẫn không đổi.

Previous article01.Kiến Thức Cơ Bản Về Điện | Những khái niệm cơ bản trong mạch điện
Next article01.Kiến Thức Cơ Bản Về Điện | Điện và từ