Trắc Nghiệm An Toàn Điện Đề 1 – Có Đáp Án

Câu HỏiĐáp Án

Trắc Nghiệm

Câu 1. Những người làm việc trên cao từ 3 m trở lên, cần có những yêu cầu nào sau đây:

A. Phải có đầy đủ sức khoẻ, không bị các bệnh yếu tim, đau thần kinh, động kinh

B. Đã được học tập, kiểm tra quy trình đạt yêu cầu

C. Cả a và b

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 2. Những người nào sau đây phải chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ biện pháp an toàn trước khi cho công nhân làm việc trên cao:

A. Nhóm trưởng và đội trưởng

B. Tổ trưởng và chi nhánh trưởng

C. Tổ trưởng và đội trưởng

D. Nhóm trưởng, tổ trưởng, đội trưởng và chi nhánh trưởng

Câu 3. Khi làm việc trên cao, cần phải cử nhóm trưởng trong các trường hợp nào sau đây:

A. Khi có 2 người làm việc trở lên

B. Khi có 3 người làm việc trở lên

C. Khi có 5 người làm việc trở lên

D. Khi có từ 7 người làm việc trở lên

Câu 4. Được phép làm việc ở trên cao nơi có điện hoặc gần nơi có điện đối với những trường hợp nào sau đây: a- c b- công nhân từ bậc II nghề nghiệp trở lên c- công nhân từ bậc III nghề nghiệp trở lên d- a, nhưng phải được học tập và sát hạch quy trình đạt yêu cầu

A. Công nhân từ bậc I nghề nghiệp trở lên

B. Công nhân từ bậc II nghề nghiệp trở lên

C. Công nhân từ bậc III nghề nghiệp trở lên

D. Nhưng phải được học tập và sát hạch quy trình đạt yêu cầu

Câu 5. Những người làm việc trên cao cần phải:

A. Tuân theo các mệnh lệnh của người phụ trách chỉ dẫn

B. Tuân theo các mệnh lệnh của người phụ trách hoặc cán bộ kỹ thuật chỉ dẫn

C. Tuân theo các mệnh lệnh và các biện pháp an toàn mà người phụ trách hoặc cán bộ kỹ thuật chỉ dẫn

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 6. Nghiêm cấm làm việc trên cao đối với những trường hợp nào sau đây:

A. Những người uống rượu, bia

B. Những người bị ốm, đau

C. Những người không đạt tiêu chuẩn sức khỏe làm việc trên cao

D. Cả a, b và c

Câu 7. Khi làm việc trên cao cần phải:

A. Quần áo phải gọn gàng, tay áo phải buông và cài cúc

B. Đội mũ, đi giày an toàn, đeo dây an toàn

C. Không được phép đi dép không có quai hậu, giầy đinh, guốc

D. Cả a, b và c

Câu 8. Làm việc trên cao từ 3 m trở lên cần phải:

A. Bắt buộc phải đeo dây an toàn

B. Dây đeo an toàn không được mắc vào những bộ phận di động mà phải mắc vào những vật cố định chắc chắn

C. Cả a và b

D. Cả a và b dù thời gian làm việc rất ngắn

Câu 9. Làm việc trên cao từ 3 m trở lên cần phải:

A. Bắt buộc phải đeo dây an toàn, dù thời gian làm việc rất ngắn

B. Dây đeo an toàn không được mắc vào những bộ phận di động mà phải mắc vào những vật cố định chắc chắn

C. Cấm nói chuyện đùa nghịch khi làm việc trên cao

D. Cả a, b và c

Câu 10. Khi trèo lên cột điện để làm việc thì phải thực hiện theo những nội dung nào sau đây: a-

A. Không được mang vác dụng cụ, vật liệu nặng lên cao cùng với người

B. Chỉ được phép mang theo người những dụng cụ nhẹ như kìm, tuốc-nơ-vít, cờ-lê, mỏ-lết, búa con… nhưng phải đựng trong bao đựng chuyên dùng

C. Cấm đút các dụng cụ đó vào túi quần, áo đề phòng rơi xuống đầu người khác

D. Cả a, b và c

Câu 11. Khi làm việc trên cao, để đưa dụng cụ, vật liệu lên cao hoặc từ trên cao xuống phải thực hiện những trường hợp nào sau đây:

A. Đưa bằng cách tung, ném

B. Đưa bằng cách dùng dây buộc để kéo lên hoặc hạ xuống từ từ qua puly

C. Người ở dưới phải đứng xa chân cột và giữ một đầu dây dưới

D. Cả b và c

Câu 12. Khi làm việc trên cao, những trường hợp nào sau đây bị cấm:

A. Đưa dụng cụ, vật liệu lên cao hoặc từ trên cao xuống bằng cách tung, ném

B. Hút thuốc khi làm việc trên cao

C. Người ở dưới đứng ngay chân cột khi đưa dụng cụ, vật liệu lên hoặc xuống

D. Cả a, b và c

Câu 13. Khi sử dụng thang di động để làm việc trên cao, phải thực hiện những nội dung nào sau đây:

A. Phải có một người giữ chân thang

B. Trên nền đá hoa, xi măng, gạch … phải lót chân thang bằng cao su hoặc bao tải ướt cho khỏi trượt

C. Trên nền đất phải khoét lõm đất dưới chân thang

D. Cả a, b và c

Câu 14. Khi sử dụng thang di động để làm việc trên cao thì thang phải đảm bảo những điều kiện nào sau đây: a- b- c- d- cả a, b và c

A. Vật liệu dùng làm thang phải chắc chắn và khô

B. Thang không bị mọt, oằn, cong khi làm việc trên đó

C. Chiều rộng chân thang ít nhất là 0,5 m

D. Cả a, b và c

Câu 15. Khi dựng thang di động vào các xà dài, ống tròn để làm việc trên cao thì phải thực hiện những nội dung nào dưới đây:

A. Dùng dây để buộc đầu thang vào vật đó

B. Chiều dài của thang phải thích hợp với độ cao cần làm việc

C. Cả a và b

D. Cả a, b và c đều sai

Câu 16. Khi sử dụng thang di động để làm việc trên cao thì phải thực hiện những nội dung nào dưới đây:

A. Đứng làm việc trên thang ít nhất phải cách ngọn thang 1 m và phải đứng bậc trên bậc dưới

B. Trong điều kiện bình thường thang phải dựng với mặt phẳng thẳng đứng một góc từ 150 đến 300

C. Không được đeo thắt lưng an toàn vào thang

D. Cả a, b và c

Câu 17. Khi sử dụng thang di động để làm việc trên cao thì phải thực hiện những nội dung nào dưới đây:

A. Không mang theo những vật quá nặng lên thang

B. Không trèo lên thang cùng một lúc hai người

C. Không đứng trên thang để dịch chuyển từ vị trí này sang vị trí khác

D. Cả a, b và c

Câu 18. Cấm làm việc trên đường dây khi có gió tới:

A. Cấp 4

B. Cấp 5

C. Cấp 6

D. Cấp 7

Câu 19. Được phép làm việc trên đường dây khi:

A. Có gió tới cấp 4

B. Có mưa to nặng hạt

C. Sắp có giông sét

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 20. Khi leo (trèo) cột điện bê tông ly tâm bằng ty leo, đường kính trục chính ty leo không được nhỏ hơn số nào sau đây:

A. 14 mm

B. 16 mm

C. 18 mm

D. 20 mm

Câu 21. Leo (trèo) cột điện bê tông ly tâm để làm việc thì cần phải:

A. Ty leo có đường kính trục chính không dưới 16 mm

B. Kiểm tra sơ bộ sức bền móng, cột

C. Quàng dây an toàn vào trụ ngay khi mới bắt đầu leo

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 22. Khi lên cột điện làm việc, cần phải thực hiện theo điều nào dưới đây:

A. Phải dùng dây, puly để chuyển vật liệu, dụng cụ… lên xuống cột

B. Kiểm tra sơ bộ sức bền của móng, cộ

C. Phải kiểm tra dây an toàn ngay trước khi bắt đầu leo với tất cả các loại cột

D. Cần phải thực hiện cả a, b và c

Câu 23. Khi lên cột điện làm việc, cần phải thực hiện theo điều nào dưới đây:

A. Kiểm tra sơ bộ sức bền của móng, cột

B. Với tất cả các loại cột: khi lên đến 3 mét phải quàng dây an toàn vào cột

C. Phải dùng dây, puly để chuyển vật liệu, dụng cụ… lên xuống cột

D. Phải thực hiện theo a và c

Câu 24. Khi lên cột làm việc, cần phải:

A. Kiểm tra sơ bộ sức bền của móng cột

B. Phải dùng dây, puly để chuyển vật liệu, dụng cụ lên xuống cột

C. Đội mũ BHLĐ có cài quai

D. Thực hiện cả a, b và c

Câu 25. Khi lên cột làm việc, cần phải:

A. Cho phép trèo về phía đặt tay xà

B. Kiểm tra sơ bộ sức bền của móng cột

C. Thực hiện theo a và b

D. Cả a, b và c đều sai

Đáp Án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

C

Câu 14

D

Câu 2

D

Câu 15

C

Câu 3

A

Câu 16

D

Câu 4

D

Câu 17

D

Câu 5

C

Câu 18

A

Câu 6

D

Câu 19

D

Câu 7

D

Câu 20

B

Câu 8

D

Câu 21

D

Câu 9

D

Câu 22

D

Câu 10

D

Câu 23

D

Câu 11

D

Câu 24

D

Câu 12

D

Câu 25

B

Câu 13

D

Previous articleTrắc Nghiệm Kỹ Thuật Điện – Đề 10 (Có Đáp Án)
Next articleKỹ Năng – Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề