Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Điện – Đề 10 (Có Đáp Án)

Câu HỏiĐáp Án

Trắc Nghiệm

Câu 1. Máy phát điện một chiều thường được phân loại theo kiểu kích từ.

A. Dòng kích từ cho máy nếu lấy từ nguồn riêng (accu hay máy phát điện khác) gọi là máy điện kích từ độc lập.

B. Dòng kích từ cho máy nếu lấy từ nguồn riêng (accu hay máy phát điện khác) gọi là máy tự kích từ.

C. Dòng kích từ cho máy nếu lấy ngay từ bản thân máy điện gọi là máy điện kích từ độc lập.

D. Dòng kích từ cho máy nếu lấy từ bên ngoài gọi là kích từ phụ thuộc.

Câu 2. Nhược điểm chủ yếu của máy điện một chiều là:

A. Hiện tượng phóng tia lửa điện trên cổ góp gây nguy hiểm trong môi trường dễ cháy nổ.

B. Khó điều chỉnh tốc độ nên chỉ được sử dụng trong các máy công cụ như máy mài, máy doa trong các xưởng cơ khí, các máy xúc, máy đào trong xây dựng và khai thác mỏ.

C. Làm việc với mạng điện một chiều, nên máy chỉ có thể vận hành ở chế chế độ máy phát.

D. Làm việc với mạng điện một chiều, nên máy chỉ có thể vận hành ở chế chế độ động cơ.

Câu 3. Tác dụng của cổ góp điện trong máy phát điện một chiều là để:

A. Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều trong dây quấn phần ứng thành dòng một chiều chảy qua tải.

B. Ngăn cách các tấm ghép với nhau để chống hiệu ứng dòng xoáy Fu cô.

C. Dễ dàng tạo ra tiếp xúc với chổi than để lấy điện.

D. Ghép nối tiếp nhiều điện áp với nhau để tạo ra điện áp lớn lối ra.

Câu 4. Phương trình cân bằng điện áp của máy phát điện một chiều có dạng: (Trong đó IưRư là điện áp rơi trong dây quấn phần ứng; Rư là điện trở của dây quấn phần ứng; U là điện áp đầu cực của máy phát; Eư là sđđ phần ứng)

A. U = Eư – IưRư

B. U = Eư + IưRư

C. U = IưRư – Eư

D. U + Eư + IưRư = 0

Câu 5. Phương trình cân bằng điện áp đối với động cơ điện một chiều có dạng:

A. U = Eư + IưRư

B. U = Eư – IưRư

C. Eư = U – IưRư

D. U + Eư + IưRư =0

Đáp Án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

A

Câu 4

A

Câu 2

A

Câu 5

A

Câu 3

A

Previous articleLuật pháp – Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề
Next articleTrắc Nghiệm An Toàn Điện Đề 1 – Có Đáp Án