Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Điện – Đề 01 (Có Đáp Án)

Link DownloadLink Dự Phòng

Trắc Nghiệm

Bộ đề trắc nghiệm Kỹ thuật điện đề số 1 có đáp án giúp bạn ôn thi kết thúc học phần môn kỹ thuật điện.

Câu 1. Thời hạn thí nghiệm định kỳ sào thao tác cách điện cao áp là bao nhiêu?

A. 6 tháng

B. 9 tháng

C. 12 tháng

D. 15 tháng

Câu 2. Thời hạn thí nghiệm định kỳ găng tay cách điện cao áp là bao nhiêu?

A. 3 tháng

B. 6 tháng

C. 9 tháng

D. 12 tháng

Câu 3. Thời hạn thí nghiệm định kỳ ủng cách điện cao áp là bao nhiêu?

A. 3 tháng

B. 6 tháng

C. 9 tháng

D. 12 tháng

Câu 4. Thời hạn thí nghiệm định kỳ thảm cách điện cao áp là bao nhiêu?

A. 6 tháng

B. 12 tháng

C. 18 tháng

D. 24 tháng

Câu 5. Thời hạn thí nghiệm định kỳ ghế cách điện cao áp là bao nhiêu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 4 năm

Câu 6. Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn với thời gian thử là 5 phút, thì trọng lượng thử đối với dây cũ là bao nhiêu?

A. 200 kg

B. 225 kg

C. 250 kg

D. 275 kg

Câu 7. Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn với thời gian thử là 5 phút, thì trọng lượng thử đối với dây mới là bao nhiêu?

A. 225 kg

B. 250 kg

C. 300 kg

D. 350 kg

Câu 8. Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn đối với dây mới thì thời gian thử nghiệm là bao nhiêu? a- b- c- 7 phút d- 10 phút

A. 3 phút

B. 5 phút

C. 5 phút

D. 10 phút

Câu 9. Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn đối với dây cũ thì thời gian thử nghiệm là bao nhiêu?

A. 3 phút

B. 5 phút

C. 7 phút

D. 10 phút

Câu 10. Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn thì trọng lượng thử và thời gian thử nghiệm đối với dây cũ là bao nhiêu?

A. 200 kg, 5 phút

B. 200 kg, 10 phút

C. 225 kg, 5 phút

D. 225kg, 10 phút

Câu 11. Khi tiến hành thử nghiệm dây thắt lưng an toàn thì trọng lượng thử và thời gian thử nghiệm đối với dây mới là bao nhiêu?

A. 250 kg, 5 phút

B. 250 kg, 10 phút

C. 300 kg, 5 phút

D. 300 kg, 10 phút

Câu 12. Làm việc trên cao bắt buộc phải đeo dây an toàn với chiều cao tối thiểu là bao nhiêu?

A. 2m

B. 3m

C. 4m

D. 5m

Câu 13. Khi leo cột bê tông ly tâm, bắt buộc phải đeo dây an toàn với chiều cao tối thiểu là bao nhiêu?

A. 2m

B. 3m

C. 4m

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 14. Trước khi leo cột điện có bắt buộc phải tự kiểm tra lại dây thắt lưng an toàn không? a- b- d- bắt buộc khi dây mới d- bắt buộc với cả dây cũ và dây mới

A. Không bắt buộc

B. Bắt buộc khi dây cũ

C. Bắt buộc khi dây mới

D. Bắt buộc với cả dây cũ và dây mới

Câu 15. Làm việc ở trên cao, nơi có khả năng xảy ra nguy hiểm ngã cao… cần phải:

A. Đội mũ BHLĐ có cài quai

B. Không được hút thuốc lá

C. Đeo dây an toàn vào những điểm cố định chắc chắn

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 16. Cấm làm việc trên cao khi có gió tới:

A. Cấp 4

B. Cấp 5

C. Cấp 6

D. Cấp 7

Câu 17. Cấm làm việc trên cao khi có:

A. Gió tới cấp 6

B. Mưa to nặng hạt

C. Giông sét

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 18. Ba điện cực của BJT là gì?

A. Phát [emitter], gốc [base], góp [collector]

B. Nguồn [source], cổng [gate], máng [drain]

C. T1, T2, T3

D. Emitter, gate, collector

Câu 19. Mũi tên trong ký hiệu mạch của BJT luôn luôn chỉ vào loại vật liệu nào?

A. Dạng P

B. Dạng N

C. Dạng base

D. Dạng PN

Câu 20. Các BJT được phân loại thành . . . .

A. Các dụng cụ PPN và PIN

B. NPN và PNP

C. Các dụng cụ NNP và PPN

D. Dạng N và dạng P

Câu 21. Có bao nhiêu tiếp giáp PN trong BJT?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 22. Loại vật liệu nào là vùng base của transistor PNP?

A. Dạng P

B. Dạng N

C. Dạng base

D. Dạng PN

Câu 23. So với vùng collector và emitter, vùng base của BJT là . . . .

A. Rất dày

B. Rất mõng

C. Rất mềm

D. Rất cứng

Câu 24. Trong một BJT, dòng base là . . . . . . . . . . . . . . . . . . khi được so với hai dòng collector và emitter..

A. Nhỏ

B. Lớn

C. Nhanh

D. Chậm

Câu 25. Một BJT có cấu tạo để vùng base của nó rất mõng và………..

A. Được pha tạp đậm

B. Được pha tạp như vùng collector

C. Được pha tạp loãng

D. Được pha tạp như vùng emitter

Đáp Án

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN ĐỀ SỐ 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

C

Câu 14

D

Câu 2

B

Câu 15

D

Câu 3

B

Câu 16

C

Câu 4

D

Câu 17

D

Câu 5

C

Câu 18

A

Câu 6

B

Câu 19

D

Câu 7

C

Câu 20

D

Câu 8

B

Câu 21

C

Câu 9

B

Câu 22

B

Câu 10

C

Câu 23

B

Câu 11

C

Câu 24

A

Câu 12

B

Câu 25

C

Câu 13

D

Previous articleThiết Bị Điện ABB trên toàn cầu
Next articleTrắc Nghiệm Kỹ Thuật Điện – Đề 02 (Có Đáp Án)