Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Điện – Đề 08 (Có Đáp Án)

Câu HỏiĐáp Án

Trắc Nghiệm

Câu 1. Chọn phát biểu ĐÚNG.

A. Rotor của máy điện không đồng bộ có 2 loại: rotor ngắn mạch (hay rotor lồng sóc) và rotor dây quấn

B. Rotor của máy điện không đồng bộ chỉ có 1loại là rotor ngắn mạch

C. Rotor của máy điện không đồng bộ chỉ có 1loại là rotor dây quấn

D. Rotor lồng sóc chỉ dùng cho các máy điện có công suất nhỏ

Câu 2. Chọn phát biểu ĐÚNG.

A. Rotor lồng sóc dùng cho các máy điện có công suất lớn trên 100kW, trong các rãnh của lõi thép rotor đặt các thanh đồng, hai đầu nối ngắn mạch bằng 2 vòng đồng, tạo thành lồng sóc

B. Các loại rotor dây quấn chỉ có thể dùng cho các máy điện có công suất lớn hơn 100kW

C. Các loại rotor lồng sóc chỉ có thể dùng cho các máy điện có công suất lớn hơn 100kW

D. Rotor dây quấn còn gọi là rotor ngắn mạch thường dùng cho các máy điện có công suất lớn

Câu 3. Chọn phát biểu ĐÚNG.

A. Dòng điện một pha chỉ tạo ra từ trường đập mạch mà không tạo được momen quay.

B. Dòng điện một pha là dòng điện xoay chiều nên từ trường do nó sinh ra là từ trường quay.

C. Trong động cơ không đồng bộ 1 pha không cần tạo ra từ trường quay.

D. Từ trường quay sinh ra là do hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 4. Chọn phát biểu SAI.

A. Độ trượt là một đại lượng đặc trưng cho quá trình làm việc của động cơ không đồng bộ.

B. Khi bắt đầu mở máy (rôtor đứng yên): n = 0 , s = 1.

C. Khi tốc độ động cơ bằng tốc độ từ trường: n = n1 , s = 0.

D. Giới hạn của độ trượt nằm trong khoảng: s >1 và s

Câu 5. Biện pháp mở máy trực tiếp thường áp dụng cho:

A. Động cơ lồng sóc công suất nhỏ

B. Động cơ lồng sóc công suất lớn

C. Động cơ dây quấn công suất nhỏ

D. Động cơ dây quấn công suất lớn

Câu 6. Trong quá trình mở máy người ta dùng điện kháng mắc nối tiếp vào mạch stator là để:

A. Tăng dòng điện mở máy

B. Giảm dòng điện mở máy

C. Tăng công suất cho động cơ

D. Giảm công suất cho động cơ

Câu 7. Trong quá trình mở máy người ta dùng biến áp tự ngẫu 3 pha mắc nối tiếp vào mạch stator là để:

A. Tăng dòng điện mở máy

B. Giảm dòng điện mở máy

C. Tăng công suất cho động cơ

D. Giảm công suất cho động cơ

Câu 8. Để mở máy động cơ rôtor dây quấn người ta dùng biến trở mở máy:

A. Mắc nối tiếp với dây quấn rotor

B. Mắc song song với dây quấn rotor

C. Mắc song song với dây quấn stator

D. Mắc nối tiếp với dây quấn stator

Câu 9. Để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ có thể thực hiện bằng cách:

A. thay đổi số cặp cực p

B. thay đổi tần số dòng điện stator f

C. thay đổi điện áp đặt vào stator để điều chỉnh hệ số trượt s

D. cả 3 phương án trên

Câu 10. Để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ có thể thực hiện bằng cách:

A. thay đổi số cặp cực p và tần số dòng điện f và hệ số trượt s

B. không thể thay đổi tần số dòng điện stator f

C. thay đổi điện áp đặt vào stator để điều chỉnh hệ số trượt s

D. cả 3 phương án trên

Câu 11. Biện pháp điều chỉnh tốc độ bằng cách điều chỉnh điện trở mạch rotor được áp dụng:

A. Cho các động cơ rotor dây quấn

B. Cho các động cơ rotor lồng sóc

C. Chỉ áp dụng cho động cơ rotor lồng sóc

D. Có thể áp dụng cho cả 2 loại động cơ

Câu 12. Chiều quay của từ trường trong động cơ không đồng bộ 3 pha:

A. Phụ thuộc vào thứ tự pha A, B, C của hệ thống dòng 3 pha.

B. Không phụ thuộc vào thứ tự pha của hệ thống dòng 3 pha.

C. Chỉ phụ thuộc vào pha A của hệ thống dòng 3 pha.

D. Không phụ thuộc vào thứ tự các pha B và C của hệ thống.

Câu 13. Để khởi động động cơ một pha cần phải tạo ra mômen mở máy bằng các biện pháp khác nhau sau đây:

A. Dùng vòng ngắn mạch

B. Dùng dây quấn phụ kết hợp với tụ điện hoặc điện cảm

C. Chỉ cần đóng mạch điện

D. Sử dụng cả 2 phương án a hoặc b

Câu 14. Một động cơ không đồng bộ ba pha bốn cực được cấp điện từ nguồn 50Hz. Tính tốc độ đồng bộ n1.

A. n1 =1500 vg/ph

B. n1 =150 vg/ph

C. n1 =750 vg/ph

D. n1 =3000 vg/ph

Câu 15. Một động cơ không đồng bộ ba pha bốn cực được cấp điện từ nguồn 50Hz. Trên nhãn động cơ có ghi tốc độ định mức 1425 vg/ph, tính hệ số trượt định mức.

A. sđm = 0,05

B. sđm = 0,9

C. sđm = 0,5

D. sđm = 1

Câu 16. Một động cơ không đồng bộ ba pha bốn cực được cấp điện từ nguồn 50Hz. Trên nhãn động cơ có ghi tốc độ định mức 1425 vg/ph. Giả sử tải của động cơ giảm và hệ số trượt chỉ còn 0,02. Tính tốc độ mới của động cơ.

A. n = 1470 vg/ph

B. n = 147 vg/ph

C. n = 735 vg/ph

D. n = 2940 vg/ph

Câu 17. Động cơ không đồng bộ 50Hz, 4 cực có hệ số trượt định mức là 0,05. Hãy tính vận tốc của từ trường quay đối với lõi thép stator và tần số dòng điện rotor.

A. n1 = 1500vg/ph; f2 = 2,5Hz.

B. n1 = 750vg/ph; f2 = 2,5Hz.

C. n1 = 25vg/ph; f2 = 2,5Hz.

D. n1 = 3000vg/ph; f2 = 2,5Hz.

Câu 18. Hệ số trượt định mức của một động cơ 10 cực, 60Hz là 0,075. Hãy xác định vận tốc của rotor đối với từ trường quay (tốc độ trượt n2) và vận tốc của từ trường quay đối với stator (vận tốc đồng bộ n1).

A. n1 = 720vg/ph; n2 = sn1 = 54 vg/ph.

B. n1 = 600vg/ph; n2 = sn1 = 45 vg/ph.

C. n1 = 360vg/ph; n2 = sn1 = 27 vg/ph.

D. n1 = 720vg/ph; n2 = n1/s = 9600vg/ph.

Câu 19. Vận tốc định mức của một động cơ không đồng bộ 25Hz là 720vg/ph. Tính hệ số trượt định mức của động cơ:

A. 0,04

B. 0,041

C. 0,033

D. 0,52

Câu 20. Một động cơ đồng bộ 60Hz quay với vận tốc 860vg/ph lúc đầy tải. Hãy xác định vận tốc đồng bộ.

A. n1 = 900 vg/ph

B. n1 = 750 vg/ph

C. n1 = 1500 vg/ph

D. n1 = 1800 vg/ph

Câu 21. Một máy phát điện đồng bộ 8 cực tạo ra điện áptần số 50Hz. Hãy tính vận tốc quay của rotor.

A. 750vg/ph

B. 1500 vg/ph

C. 375 vg/ph

D. 187,5 vg/ph

Câu 22. Rotor của một máy phát đồng bộ 4 cực được kéo bằng một động cơ sơ cấp có vận tốc có thể thay đổi trong khoảng từ 750vg/ph đến 1800 vg/ph. Hãy xác định khoảng biến thiên tần số của điện áp lối ra:

A. 25 Hz – 60Hz

B. 12,5Hz – 30Hz

C. 50Hz – 120Hz

D. 30Hz – 72Hz

Câu 23. Một máy phát đồng bộ 4 cực được kéo bằng một động cơ sơ cấp có vận tốc thay đổi sao cho có thể điều chỉnh tần số của điện áp lối ra trong khoảng từ 25Hz đến 60Hz. Hãy xác định khoảng giới hạn biến thiên vận tốc của động cơ sơ cấp.

A. 750 – 1800 vg/ph

B. 375- 900 vg/ph

C. 187,5 – 450vg/ph

D. 625- 1500vg/ph

Câu 24. Gọi U, I là điện ápdòng điện pha của một máy phát đồng bộ m pha thì công suất tác dụng của máy phát sẽ là:

A. P = mUI sinμ

B. P = mUI cosμ

C. P = UI cosμ

D. P = UI sinμ

Đáp Án

[lockercat]

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

A

Câu 13

D

Câu 2

A

Câu 14

A

Câu 3

A

Câu 15

A

Câu 4

D

Câu 16

A

Câu 5

A

Câu 17

A

Câu 6

B

Câu 18

A

Câu 7

B

Câu 19

A

Câu 8

A

Câu 20

A

Câu 9

D

Câu 21

A

Câu 10

D

Câu 22

A

Câu 11

A

Câu 23

A

Câu 12

A

Câu 24

B

[/lockercat]

Previous articleTrắc Nghiệm Kỹ Thuật Điện – Đề 07 (Có Đáp Án)
Next articleTrắc Nghiệm Kỹ Thuật Điện – Đề 09 (Có Đáp Án)